Väringens Fiskevårdsförening

 

Ordförande

Axel Roos, tel. 0706-62 67 07

 

Kassör

Staffan Svedskog, tel. 0706-30 40 93

 

Sekreterare

Anders Sandberg, tel. 0706-68 94 79

 

Webbansvarig

Staffan Svedskog, tel. 0706-30 40 93